Ogłoszenie

Z dniem 4 czerwca Główny Inspektor Sanitarny ogłosił nowe wytyczne przeciwepidemiczne na podstawie których opracowujemy Procedury określające zasady funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii. Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnioną procedurą.

PROCEDURY