Projekt ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

Grupa ,,Kotki" w roku szkolnym 2019/2020 realizowała projekt ,,MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY". Głównym celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa, zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych. Podczas realizacji projektu, dzieci zachęcane były do różnorodnej aktywności. W przyjemny sposób zostały wprowadzane w świat literatury. Zainteresowały się książką poprzez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną. Za pośrednictwem literatury przedszkolaki rozwinęły umiejętność słuchania tekstu czytanego, poznały wartości, którymi warto kierować się w życiu, rozwinęły swoją samodzielność, kreatywność.

 

miś