Majowe występy

55

    Z okazji nadchodzących świąt majowych każda z naszych grup przedszkolnych przygotowała patriotyczne występy, dzięki współpracy Centrum Kultury Gminy Rudna. Dzieci wzięły udział w wywiadzie patriotycznym oraz prezentacji patriotycznych utworów, tańców i wierszy. Atmosfera mijającego tygodnia rozwinęła u dzieci poczucie odpowiedzialności za Polskę, kształtując tożsamość narodową i więzi z krajem ojczystym.