Konkurs fotograficzny

received 756424375739574

Regulamin konkursu

 

 

I. Organizator konkursu fotograficznego

Przedszkole Gminne w Chobieni

II. Cele konkursu

- Promowanie zainteresowań ekologią.

- Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i kreatywności dzieci.

- Rozwijanie zainteresowań.

- Propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego

 i wrażliwości estetycznej.

- Inspirowanie twórczych poszukiwań oraz upowszechnianie fotografii.

- Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna zwierząt.

III. Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkola Gminnego w Chobieni oraz ich rodziców. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

- 2,5 latki, 3 latki, 4 latki,

- 5 latki, 6 latki

IV. Warunki uczestnictwa:

Temat prac konkursowych brzmi ,, Zwierzęta w obiektywie”.

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Do Konkursu mogą być zgłoszone fotografie, które w sposób oczywisty nawiązują do tematu Konkursu i zostały wykonane przez Uczestnika.

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną fotografię.

3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Email ze zdjęciem zatytułowany KONKURS. Zdjęcie zapisane

w formacie JPG.

4. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

  • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, wiek),
  • tytuł fotografii,
  • plik JPG podpisany nazwiskiem

5. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatne i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www  i fb Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały, ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki ewentualnie utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią   z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy akceptują warunki regulaminu konkursu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów oraz na publikację imienia, nazwiska. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

V. Termin konkursu

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia na adres Przedszkola Gminnego w Chobieni w terminie 17.05-27.05.2022r. (decyduje data dostarczenia pracy do placówki, po przekroczeniu terminu konkursu, prace nie będą przyjmowane).

VI. Jury

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników

VII. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 03.06.2022r. Wyniki oraz prace uczestników zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz fb placówki.

 

czyste1

czyta

malymis

malymis

adidas nmd xr1 triple white adidas nmd xr1 triple white release date nice kicks x adidas nmd nmd nice kicks adidas nmd die tye nice kicks adidas nmd bape x adidas nmd kaws adidas yeezy customs bape x adidas nmd r1 release date bape x adidas nmd release dates adidas nmd tan coming soon adidas nmd r1 primeknit french details adidas nmd tan tan adidas nmd adidas nmd tan release adidas nmd chukka black blue red adidas nmd chukka og comparison adidas nmd chukka boost adidas nmd city sock white grey