Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka, wspieramy jego aktywność i kreatywność , pomagamy w rozwoju jego talentów , wspieramy w pokonywaniu trudności . Służyć temu będą zaplanowane przez nas zadania kierunkowe na lata 2015-2020:

 

 

 

lp

Zadanie kierunkowe

Cele główne

1

Jestem czyścioszkiem”

 

 • nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych

 • znajomość konsekwencji zdrowotnych wynikających z braku dbałości o higienę ciała , zębów i zmysłów

 • wdrażanie do nawykowej dbałości o higienę osobistą

 • nawykowe zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu i kichania

 • przestrzeganie zasady

nie korzystania z przedmiotów osobistych

2

Przeżywamy różne uczucia”

 • rozpoznawanie i nazywanie swoich stanów emocjonalnych

 • umożliwianie dzieciom odkrywania, przeżywania i wyrażania emocji w sposób werbalny i niewerbalny

 • rozwijanie empatii i właściwego reagowania na uczucia , emocje i potrzeby innych

 • uczenie adekwatnych zachowań w różnych sytuacjach wobec ludzi, zadań ,napotkanych trudności i niepowodzeń ,panowanie nad swoimi emocjami

 • nauka rozwiązywania konfliktów i problemów na forum grupy

3

Jesteśmy częścią przyrody”

 • kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody oraz opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

 • zapoznawanie ze sposobami odzyskiwania surowców i odpadów, segregacja śmieci

 • działania na rzecz ochrony środowiska – Sprzątanie świata, zbieranie baterii, makulatury, plastikowych nakrętek

 • kształtowanie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w przedszkolu, w domu , w najbliższym otoczeniu

 

 

4

Zabawy z literaturą –poezja i proza polska inspiracją do twórczego wychowania dzieci

 • zapoznanie dzieci z utworami dziecięcej literatury polskiej

 • wdrażanie do systematycznego kontaktu z książką

 • rozwijanie ekspresji plastycznej , muzycznej , teatralnej inspirowanej utworami literackimi

 • wspieranie samodzielnych działań i zabaw twórczych

5

Uprzejmie i

z uśmiechem”-

kulturalny i samodzielny przedszkolak

 • wyposażenie dzieci w wiedzę z zakresu savoir-vivre’u

 • wyrabianie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych

 • uczenie się umiejętności unikania konfliktów lub kulturalnego ich rozwiązywania

 • uczenie krytycznej postawy wobec zachowań uznanych za niewłaściwe (niszczenie cudzej własności , używanie wulgaryzmów , agresja słowna fizyczna)

 • osiąganie samodzielności w zakresie samoobsługi i podejmowania decyzji oraz dokonywania wyborów

czyste1

czyta

krea

f l4f89d

Zrzut ekranu 2023 11 27 222701

adidas nmd xr1 triple white adidas nmd xr1 triple white release date nice kicks x adidas nmd nmd nice kicks adidas nmd die tye nice kicks adidas nmd bape x adidas nmd kaws adidas yeezy customs bape x adidas nmd r1 release date bape x adidas nmd release dates adidas nmd tan coming soon adidas nmd r1 primeknit french details adidas nmd tan tan adidas nmd adidas nmd tan release adidas nmd chukka black blue red adidas nmd chukka og comparison adidas nmd chukka boost adidas nmd city sock white grey