Charakterystyka przedszkola

 2 Medium

Charakterystyka przedszkola

Przedszkole Gminne w Chobieni jest obiektem oddanym do użytku we wrześniu 2014 roku. Placówka jest nowoczesna i funkcjonalnie urządzona. Systematycznie doposażona w nowinki techniczno- edukacyjne.

Sale zajęć są wielofunkcyjne, przestronne i jasne z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami gospodarczymi. Przedszkole posiada gabinet terapeutyczny, w którym prowadzona jest terapia logopedyczna oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Pomieszczenia przedszkolne są estetyczne i doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, odtwarzacze CD. We wszystkich salach znajdują się tablice multimedialne, jedna z sal dysponuje interaktywnym „Magicznym dywanem”. Meble dostosowane są do wieku i wzrostu dzieci. Obok budynku rozciągają się dwa wydzielone place zabaw wyposażone w piaskownice, zestawy rekreacyjno-sportowe oraz ławeczki ze stolikami.

Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat.

Wychowankowie są pogrupowani w pięć grupach. Każdy z oddziałów ma swoją nazwę. Nazwy oddziałów to kolejno: Misie, Żabki, Sówki, Słoneczka oraz Kotki. Pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną prowadzi wykwalifikowana, kreatywna i serdeczna kadra pedagogiczna wspomagana przez oddany dzieciom personel pomocniczy ( pomoce nauczyciela).

Opracowany przez nauczycieli rozkład dnia uwzględnia zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej - jest przyjazny dziecku. Pozwala wyeliminować pośpiech i nerwową atmosferę w pracy z przedszkolakiem, zapewnia spokój i poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim odpowiednio długi czas na samodzielne działanie oraz równowagę między aktywnością i odpoczynkiem. 

Przedszkole pracuje 10 godzin dziennie – czas pracy dostosowany jest do potrzeb rodziców. Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin ( zgodnie z uchwałą Rady Gminy).

Wychowankowie przedszkola to w znacznej części dzieci dojeżdżające z pobliskich miejscowości i stanowią one 60-70 % ogółu dzieci – w naszej Gminie wszystkie dzieci (bez względu na wiek ) mieszkające poza miejscowością, w której zlokalizowane jest przedszkole mają zapewniony nieodpłatny dowóz i odwóz .

Dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej GOPS w Rudnej zapewnia pomoc w formie refundowanych posiłków

Mocne strony przedszkola:

  • bardzo dobre warunki lokalowe w nowym, nowoczesnym obiekcie przedszkolnym
  • dobra organizacja przedszkola zapewniająca realizację podstawy programowej, z czasem pracy dostosowanym do potrzeb rodziców
  • ilość miejsc w przedszkolu zapewniająca objęcie edukacją dzieci wszystkich zainteresowanych rodziców
  • zapewnienie przez organ prowadzący dowozu i odwozu dla wszystkich dzieci objętych edukacją przedszkolną
  • nieodpłatny pobyt dzieci powyżej 5 godzin
  • wykwalifikowana, systematycznie doskonaląca się, twórcza i serdeczna kadra pedagogiczna oraz opiekuńczy i życzliwy personel pomocniczy ( pomoce nauczyciela)
  • ciepła i przyjazna atmosfera zapewniająca dzieciom rozwój i poczucie bezpieczeństwa
  • zaangażowanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych
  • pozytywny wizerunek przedszkola w oczach rodziców i środowiska lokalnego

czyste1

czyta

krea

f l4f89d

Zrzut ekranu 2023 11 27 222701

adidas nmd xr1 triple white adidas nmd xr1 triple white release date nice kicks x adidas nmd nmd nice kicks adidas nmd die tye nice kicks adidas nmd bape x adidas nmd kaws adidas yeezy customs bape x adidas nmd r1 release date bape x adidas nmd release dates adidas nmd tan coming soon adidas nmd r1 primeknit french details adidas nmd tan tan adidas nmd adidas nmd tan release adidas nmd chukka black blue red adidas nmd chukka og comparison adidas nmd chukka boost adidas nmd city sock white grey