Wizja i misja

WIZJA I MISJA PRZEDSZKOLA

 

wizja przedszkola :

 • do naszego przedszkola dzieci chętnie uczęszczają , czują się w nim bezpiecznie , są akceptowane i szanowane

 • nasze dzieci nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym na kolejnych etapach edukacyjnych oraz w przyszłym życiu, dzieci będą otwarte na kontakty z innymi ludźmi, twórcze i wrażliwe

 • rodzice są zadowoleni , darzą nas zaufaniem , są naszymi sprzymierzeńcami

 • przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym

 • kadra pedagogiczna analizuje, ocenia i doskonali warsztat i efekty swojej pracy

 • w naszym przedszkolu panuje serdeczna atmosfera , pracownicy darzą się szacunkiem , wykonywana praca sprawia satysfakcję

 

misja przedszkola:

 

 • zapewnianie bezpiecznych warunków do wszechstronnego i radosnego

rozwoju wychowanków w tempie jakiego potrzebują

 

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez zajęcia terapeutyczne

 • dbanie o osiąganie szeroko pojętej samodzielności dzieci , wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej , organizowanie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwijania sprawności fizycznej

 • przygotowanie wychowanków do wyrażania emocji , do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami

 • pełnienie wobec rodziców funkcji wspierającej i doradczej , angażowanie rodziców do działań na rzecz przedszkola

 • stwarzanie nauczycielom możliwości do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji

 • zabieganie o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

czyste1

czyta

krea

f l4f89d

Zrzut ekranu 2023 11 27 222701

adidas nmd xr1 triple white adidas nmd xr1 triple white release date nice kicks x adidas nmd nmd nice kicks adidas nmd die tye nice kicks adidas nmd bape x adidas nmd kaws adidas yeezy customs bape x adidas nmd r1 release date bape x adidas nmd release dates adidas nmd tan coming soon adidas nmd r1 primeknit french details adidas nmd tan tan adidas nmd adidas nmd tan release adidas nmd chukka black blue red adidas nmd chukka og comparison adidas nmd chukka boost adidas nmd city sock white grey